We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 16, 2008 | Press release
Valberedning
Odin Fonder, AMF Pension, Andra AP-fonden och Unionen har bildat valberedning inför Haldex årsstämma 2009. Tillsammans representerar dessa 21,67 % av rösterna i Haldex AB per den 30 september 2008.

Synpunkter och förslag till valberedningen kan lämnas till dess medlemmar:

Peter Lindell (ordförande), AMF Pension, tel 076-128 03 03, peter.lindell@amfpension.se
Tomas Ramsälv, Odin Fonder, tel 08-407 14 57, tomas.ramsalv@odinfond.no
Carl Rosén, Andra AP-fonden, tel 073-940 10 10, carl.rosen@ap2.se
Björn Cederlund, Unionen, 070-227 04 12, bjornc42@telia.com

Related Documents