We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 13, 2009 | Press release
Förändring i Haldex valberedning

I ett pressmeddelande den 16 oktober 2008 offentliggjordes att Haldex valberedning inför årsstämman 2009 utgjordes av Odin Fonder, AMF Pension, Andra AP-fonden och Unionen.

Efter att AMF Pension sålt sitt innehav i Haldex ställer den av AMF nominerade ledamoten av valberedningen, Peter Lindell, därför sin plats till förfogande.

Sammansättningen av valberedningen i bolaget har förändrats till att omfatta: Odin Fonder, Investment Öresund, Andra AP-fonden samt Unionen.

Tillsammans representerar dessa ägare 20,74 % av rösterna i Haldex AB per den 30 januari
2008.

Synpunkter och förslag till valberedningen kan lämnas till dess medlemmar:
Stefan Dahlbo (ordförande), Investment Öresund, tel 08- 402 33 00, stefan.dahlbo@oresund.se
Tomas Ramsälv, Odin Fonder, tel 08-407 14 57, tomas.ramsalv@odinfond.no
Carl Rosén, Andra AP-fonden, tel 073-940 10 10, carl.rosen@ap2.se
Björn Cederlund, Unionen, 070-227 04 12, bjornc42@telia.com

Related Documents