We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 24, 2009 | Interim Report
Haldex - 1:a kvartalet 2009
• Omsättningen uppgick till 1 562 MSEK (2 131). Valutajusterat minskade omsättningen med 37 %. • Resultat efter skatt uppgick till -145 MSEK (63). Resultat per aktie uppgick till -6:47 SEK (2:85). • Rörelseresultat* och rörelsemarginal* uppgick till -80 MSEK (112) respektive -5,1 % (5,3). • Kostnadsreduktionsprogrammet går fortare än planerat. Sedan mitten av 2008 har 1 700 medarbetare lämnat koncernen och enligt nya beräkningar ska antalet medarbetare ha minskat med 1 900 personer, vilket är en minskning med 30%, till mitten av 2009. Kostnadsbesparingarna väntas uppgå till cirka 600 MSEK per år. • En omstruktureringskostnad på 69 MSEK, som är den sista posten i det tidigare aviserade kostnadsreduktions¬programmet uppskattat till 150 MSEK, kostnadsfördes under första kvartalet 2009. • Haldex fick sin enskilt största order någonsin värd 4,5 miljarder SEK från VW. Ordern avser system för fyrhjulsdrift till VW:s nya modulära plattform. • Avyttringen av divisionen Garphyttan Wire går enligt plan. Transaktionen beräknas vara genomförd under andra kvartalet. Kontantersättningen beräknas uppgå till 800 MSEK på skuldfri basis. * Exklusive omstruktureringskostnader, poster av engångskaraktär och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden. Rörelseresultatet, inklusive ovanstående poster, uppgick till -156 MSEK (112).

För ytterligare information kontakta Joakim Olsson, VD och koncernchef, Stefan Johansson, ekonomi- och finansdirektör eller Lena Olofsdotter, informationschef, tel. 08-545 049 52.

Related Documents