We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
september 7, 2009 | Press release
Haldex får order från Jungheinrich och Still – totalt ordervärde 143 MSEK
Haldex har fått en order från Jungheinrich på en ny serie hydraulaggregat, samt en order från STILL på en ny pumpserie för elektriska truckar. Det totala ordervärdet uppgår till 143 MSEK.

Jungheinrich är en av världens ledande leverantörer av truckar och lösningar för lagerlogistik. Haldex nya hydraulaggregat är utvecklade särskilt för Jungheinrich och avsedda för företagets ledtruckar. Aggregaten är utvecklade för att möta krav på reducerad ljudnivå samt precisionsmanövrering. Tillverkningen startar i slutet av året i Haldex fabrik i Skånes Fagerhult och lansering sker modellvis fram till slutet av 2011. Ordern är värd 113 MSEK över en femårsperiod. Ordern från STILL, som är en av Europas största tillverkare av gaffeltruckar, gäller pumpar för olja till styrning, samt lyft- och lutningsmoment för elektriska truckar. Pumpserien, med benämningen Calma (WQII), är extremt tystgående med upp till 85% buller-reduktion, samt utmärker sig genom låg energikonsumtion. Calma-pumparna är främst avsedda för olika elektriskt drivna fordon som t ex gaffeltruckar, samt arbetsplattformar och annan mobil utrustning. Calma-pumparna lanserades av Haldex i början av året och har utvecklats i samarbete med universitetet i Dresden, Tyskland. Pumparna för den internationella marknaden levereras från koncernens fabriker i Asien, Europa och USA. Ordern är värd 30 MSEK över en femårsperiod. ”Haldex har en global närvaro och världsledande kunder, vilket är en strategisk styrka”, säger Joakim Olsson, Haldex CEO. ”Vi utvecklar och kommersialiserar innovationer, ofta tillsammans med våra kunder, för största möjliga kundnytta. Att ha världsledande kunder ställer stora krav och innebär ett erkännande av att Haldex är en världsledande tillverkare och att vi är drivande inom våra marknadssegment”. Haldex division Hydraulics erbjuder ett brett produktsortiment av både kugghjuls- och gerorotorpumpar som också är basen i ett stort sortiment av hydrauliska kraftaggregat. Användningsområden är främst inom gaffeltruckar och entreprenadmaskiner men också inom lastbilsapplikationer där produkterna främst används till lyftapplikationer och hjälpsystem. Divisionen är också marknadsledare inom pumpteknologi för dieselmotorer. Pumparna används för att pumpa smörjolja, kylvatten och dieselbränsle. Haldex har också inom divisionen unik teknologi för att möta krav på lägre utsläppsnivåer av skadliga avgaser av motorer. Haldex teknologi för elektronisk styrning av hydrauliska system, EMS, kombinerar elektronik och hydraulik i syfte att förbättra effektivitet och minska energiförbrukning öppnar möjligheter för hydrauliska hybridfordon.

Related Documents