We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 23, 2009 | Press release
Haldex får order värd 750 MSEK från europeisk lastbilstillverkare
En europeisk lastbilstillverkare har valt Haldex som leverantör av ModulAir, en modulär produkt för air-drying och luftdistribution för lastbilar. Produkten är Haldex andra generation av ModulAir i tre versioner, anpassade för olika typer av fordon.

Ordervärdet uppgår till totalt omkring 750 MSEK under en 10-årsperiod. Tillverkning startar i slutet av 2011. Den mekatroniska versionen av ModulAir kommer att produceras vid Haldex fabrik i Heidelberg, Tyskland, där Haldex har en verksamhet för R&D för tryckluftsbehandling och luftdistribution. Tidigare under året lanserade Haldex en mekanisk version av ModulAir på den nordamerikanska marknaden. “Nomineringen av ModulAir till en ny lastbilsplattform är ett viktigt och strategiskt genombrott för Haldex nyutvecklade air management system. Nomineringen kommer ytterligare att stärkta Haldex position på den europeiska lastbilsmarknaden”, säger Joakim Olsson, koncernchef och VD i Haldex. “Nomineringen visar att Haldex fokus på innovativ teknologi när det gäller mekatronik har varit framgångsrikt. Ordern kommer att utgöra en bra bas för ytterligare affärsmöjligheter för ModulAir.”

Related Documents