We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 6, 2009 | Press release
Haldex slår samman affärsenheterna Air Management och Brake Control
Haldexkoncernen arbetar fortlöpande med omfattande åtgärder för förbättrad effektivitet, kundservice och ökat värdeskapande.

Som ett led i detta arbete kommer nu affärsenheterna Air Management och Brake Control inom division Commercial Vehicle Systems (CVS) att slås samman till en ny enhet - Air Controls. De två enheterna har starka synergier i produktutveckling, produktion och inköp, och sammanslagningen leder till en effektivare organisation och ökat fokus på värdeskapande när det gäller produktutveckling av förbättrade mekatroniska system för tryckluftsbromsar och luftfjädring. Commercial Vehicle Systems har de senaste två åren vidtagit betydande åtgärder för att förbättra sin struktur och höja effektiviteten i verksamheten. Som tidigare annonserats har divisionens affärsenhet Friction Products omstrukturerats, den europeiska distributionsverksamheten konsoliderats från fem enheter till en, och tillverkningen i fabriken Redditch i England lagts ned. ”Sammanslagningen av de två affärsenheterna till den nya enheten Air Controls innebär att vi kan skapa effektivare och bättre lösningar för våra kunder. Samtidigt betyder det att vi positionerar oss bättre för att få en god utväxling på våra strategiska strukturåtgärder när efterfrågan börjar öka”, säger Joakim Olsson, Haldex VD och koncernchef.

Related Documents