We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
december 28, 2009 | Press release
Nya aktier är registrerade

De aktier som har tecknats med stöd av teckningsrätter i den av Haldex nyligen genomförda företrädesemissionen har idag blivit registrerad vid Bolagsverket och första dagen med handel i de nya aktierna är den 29 december 2009. Aktier som tecknats utan företrädesrätt beräknas bli föremål för handel från och med den 12 januari 2010.

Related Documents