We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 15, 2009 | Press release
Valberedning - Haldex

Investment AB Öresund, Afa Försäkring, Göran Carlson gm bolag, och Andra AP-fonden har bildat valberedning inför Haldex årsstämma 2010. Tillsammans representerar dessa 22,95 % av rösterna i Haldex AB per den 30 september 2009. Synpunkter och förslag till valberedningen kan lämnas till dess medlemmar: Stefan Dahlbo (ordförande), Investment AB Öresund, tel 08-402 33 00, stefan.dahlbo@oresund.se Anders Algotsson, Afa Försäkring, tel 08-696 40 00, anders.algotsson@afaforsakring.se Göran Carlson gm bolag; tel 070 758 79 97, carlson.stockholm@gmail.com Martin Jonasson, Andra AP-fonden, tel 031-704 29 00, martin.jonasson@ap2.se

Related Documents