We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
januari 29, 2010 | Press release
Förändring av antalet aktier och röster

Den av Haldex nyligen genomförda företrädesemissionen har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat med 275 014 under januari 2010 genom utgivande av aktier som tecknats utan företrädesrätt. Per den 29 januari 2010 finns sammanlagt 44 215 970 aktier och röster i bolaget.

Related Documents