We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juli 16, 2010 | Interim Report
Haldex AB föreslår en uppdelning av divisionerna i tre självständiga börsnoterade bolag
Haldex Styrelse kommer att föreslå en uppdelning av bolagets divisioner så att  Haldex aktieägare kommer att inneha aktier i tre separata bolag istället för ett. Avsikten är att lägga fram förslaget till aktieägarna i samband med årsstämman under andra kvartalet 2011.

Styrelsens samt ledningens bedömning är att uppdelningen i tre separata börsnoterade bolag kommer att tillföra aktieägarna ett långsiktigt mervärde. Den fokuserade strategin har gett resultat och alla tre divisioner har nu uppnått sådan storlek och lönsamhet att de kommer ha bättre förutsättningar som självständiga börsnoterade enheter.

Vart och ett av bolagen kommer med en renodlad affärsidé samt tydlig marknads- och produktinriktning, kunna fokusera på lönsamma tillväxtmöjligheter, den relevanta slutmarknaden samt utvecklingen av den självständiga verksamheten. Ur ett aktiemarknadsperspektiv förväntas uppdelningen skapa ökad tydlighet och transparens för både nuvarande och framtida aktieägare.

Det kan därmed ses som ett naturligt nästa steg att inför nästa årsstämma föreslå aktieägarna att Haldex tre divisioner – Commercial Vehicle Systems, Hydraulic Systems och Traction Systems – ska bli tre självständiga börsnoterade bolag, varefter aktieägarna i Haldex kommer att äga aktier i tre bolag istället för ett.

Haldex styrelse kommer att föreslå en utdelning i enlighet med de så kallade Lex Asea-reglerna. Avsikten är att lägga fram förslaget till aktieägarna i samband med årsstämman under andra kvartalet 2011. Detta förutsätter att ingen väsentlig information dessförinnan framkommer som motiverar ett annat och mer fördelaktigt tillvägagångssätt.

Ytterligare information kommer att lämnas vid ett senare tillfälle och detaljerad information distribueras till aktieägarna senast i samband med att bokslutskommunikén för 2010 offentliggörs, vilket sker under första kvartalet 2011.

Lazard är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling är juridisk rådgivare till Haldex AB.

Related Documents