We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juni 3, 2010 | Press release
Haldex avyttrar hydraulikfabrik i Kina
Haldex AB har slutfört avyttringen av sin verksamhet i Qingzhou i Kina. Bolaget tillverkar hydrauliska pumpar och ventiler baserat på befintlig kinesisk teknologi.

Orsaken till avyttringen är att teknologin och fabriken i Qingzhou är föråldrad. Haldex kommer att nå bättre tillväxt och lönsamhet genom att koncentrera hydraulikteknologin till sin moderna fabrik i Suzhou, Shanghai.

En realisationsförlust på cirka 19 MSEK kommer att belasta andra kvartalet.

Bolaget hade en årsomsättning på 35 MSEK föregående räkenskapsår.

Related Documents