We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
december 17, 2010 | Press release
Haldex avyttrar Traction Systems Division till BorgWarner, Inc.
Styrelsen för Haldex har beslutat avyttra Traction Systems Division ("Traction") till BorgWarner, Inc. ("BorgWarner") Köpeskillingen uppgår till 1 425 MSEK på kontant och skuldfri basis Priset motsvarar nära 14 gånger historiskt resultat och bedöms maximera värdet för Haldex aktieägare

Haldex AB ("Haldex") har tecknat ett avtal med BorgWarner Inc. ("BorgWarner"), en global underleverantör till fordonsindustrin, om att avyttra Traction Systems Division. Köpeskillingen, som kommer att betalas kontant, uppgår till 1 425 MSEK på en kontant och skuldfri basis. Transaktionen är villkorad av godkännande från konkurrensmyndigheter.

Den 16 juli i år aviserade Haldex planerna på en omorganisation av bolagets divisioner till tre separata börsnoterade bolag. Styrelsen bedömer att denna avyttring av Traction Systems Division medför högre värde för aktieägarna jämfört med den tidigare föreslagna börsnoteringen. BorgWarner erbjuder en strategisk matchning med Traction och är en finansiellt stark och erfaren ägare med resurser att accelerera tillväxten inom marknaderna för fyrhjulsdrift.

"Efter offentliggörandet av vår omorganisation visade ett antal potentiella köpare stort intresse för Traction. Processen har utmynnat i denna transaktion, som vi anser ger högsta möjliga värde till Haldex aktieägare. Köpeskillingen, motsvarande nästan 14 gånger historiskt resultat speglar kvaliteten på Tractions verksamhet samt den framtida intjäningsförmågan med den nya ägaren ", säger Joakim Olsson, VD för Haldex.

"Traction Systems Division har haft en stark utveckling inom Haldex-koncernen och erkänns nu som tekniskt ledande inom sitt område. Strategiskt passar Traction väl ihop med BorgWarner vilket medför att en ännu större kundgrupp kan få del av våra fordonslösningar", säger Ulf Ahlén, chef för Traction Systems.

Haldex försäljning exklusive Traction Systems Division för årets första nio månader 2010 uppskattas till 4 292 MSEK med ett rörelseresultat exklusive Traction på 244 [1] MSEK. Transaktionen beräknas medföra en realisationsvinst på cirka 1 100 MSEK.

Processen med att omorganisera CVS och Hydraulics i separata noterade bolag fortskrider som planerat.

[1] Exklusive omstruktureringskostnader, poster av engångskaraktär och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden.

Traction Systems är en ledande aktör på marknaden för samtliga fyrhjulsdrivna system för personbilar. Bland kunderna finns Volkswagen (inklusive Audi, Skoda, Seat, Lamborghini, Bugatti), Volvo, Land Rover och GM. Produktionsanläggningar finns i Landskrona (Sverige), Irapauto (Mexiko) och Szentlörinckata (Ungern). Per den 30 september 2010 hade Traction 329 anställda. Under de första nio månaderna under 2010 uppgick Traction Systems försäljning till 909 MSEK och rörelseresultatet till 87 MSEK. För de tolv månaderna fram till 30 september 2010, uppgick försäljningen till 1 158 MSEK och rörelseresultatet till 104 MSEK.

Om BorgWarner
BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) är en ledande aktör inom högteknologiska komponenter och system för driveline-system för fordon över hela världen. BorgWarner har cirka 16 000 anställda världen över. Företaget har produktionsanläggningar och tekniska anläggningar på 60 orter i 18 olika länder. Bland kunderna finns Volkswagen / Audi, Ford, Toyota, Renault / Nissan, General Motors, Hyundai / Kia, Daimler, Chrysler, Fiat, BMW, Honda, Deere & Company, PSA, och MAN.

Lazard är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling juridisk rådgivare till Haldex i transaktionen.

Haldex AB kommer att hålla en telefonkonferens idag klockan 10.00 CET.

Ring in på:

SE: + 46 8 505 598 53
DK: +45 369 541 87
UK: +44 203 043 2436
USA: +1 866 458 40 87

Related Documents