We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
januari 19, 2010 | Press release
Haldex konsoliderar tillverkningen i två produktionsenheter i USA
Haldex fortsätter att optimera sin produktionsstruktur. Under de närmaste månaderna kommer tillverkningen i två av Hydraulics Divisions produktionsenheter i USA att konsolideras till en fabrik.

Efter att tillverkningen i fabriken i Statesville, North Carolina, flyttats till Haldex fabrik i Rockford, Illionois, kommer Statesvillefabriken att läggas ned. Anläggningen i Rockford kommer efter sammanslagningen och investeringar att bli en högklassig verksamhet med processer i världsklass enligt principerna för ”lean manufacturing” för produktion, utveckling, kvalitet, logistik och kundsupport. Ett antal av medarbetarna i Statesville kommer att erbjudas anställning i Rockford. Sammanslagningen kommer att vara genomförd i mitten av 2010. Kostnaden för omstruktureringen kommer att uppgå till cirka 13 MSEK, och kommer att bokföras i första kvartalet 2010. Den årliga besparingen beräknas uppgå till cirka 23 MSEK. Konsolideringen görs som ett led i arbetet att skapa en effektivare organisation och minska kostnaderna inom Haldexkoncernen: ”Sammanslagningen är logisk eftersom fabrikerna tillverkar liknande produkter. Genom denna åtgärd tar vi ännu ett steg mot en optimerad och kostnadseffektiv koncernstruktur och kan fokusera på områden där vi kan uppnå en uthållig marknadsposition med innovativa och ledande produkter”, säger Joakim Olsson, VD och koncernchef i Haldex. Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Stockholm, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Stockholmsbörsen och har en årlig omsättning på nästan 8 miljarder kronor med ca 6 000 medarbetare.

Related Documents