We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
januari 21, 2010 | Press release
Haldex lanserar världens första roll-over simulator för släpvagnar godkänd av UN-ECE
Haldex lanserar världens första simulator för roll-over kontroll för släpvagnar. Simulatorn möjliggör för släpvagnstillverkare att erhålla typgodkännanden för fordon utrustade med Haldex elektroniska bromssystem EB+, så att fordonen uppfyller regelverket för fordonssystem UN-ECE (med bl a nya bestämmelser för bromssystem), utan att tillverkarna själva behöva utföra egna, resurskrävande vägtester.

Haldex system EB+ har en integrerad roll-over kontroll sedan 2003. Totalt 33 olika fordonstyper och konfigurationer behövde certifieras enligt de nya bestämmelserna och under 2009 utförde Haldex en komplex process för vägtester, vilka krävs för certifiering, av samtliga dessa fordonstyper vid testbanor i Tarragona i Spanien. Baserat på mätdata från testerna utvecklade Haldex en simulator och framlade den för godkännande av testmyndigheten TÜV Nord. Simulatorprogrammet har nu certifierats som varande i enlighet med UN-ECE:s bromsregler och kan därmed användas för typgodkännanden av fordon utrustade med Haldex EB+. Då släpvagnstillverkare väljer Haldex bromssystem kan de med hjälp av simulatorprogrammet genomföra snabbare och kostnadseffektivare utveckling, tester och godkännanden av sina fordon. Simulatortekniken möjliggör att olika bromssystem och konfigurationer kan installeras identiskt som på en släpvagn. Simuleringen av fordonets dynamik, däck och vägbeläggning under de definierade manövrarna följs av det komplexa datasystemet. Haldex roll-over simulator lanserades för europeiska myndigheter vid ett säkerhetsforum i Redditch i England den 19 januari 2010. Haldex är den första leverantören som erbjuder en simulator för ändamålet och den första att erhålla godkännande enligt UN-ECE:s nya regelverk. UN-ECE:s regelverk trädde i kraft i juli 2008. Bestämmelserna innebär roll-over kontroll för vissa klasser av fordon enligt en särskild tidtabell, där en viktig milstolpe är juli 2010, då myndigheter måste vägra att ge UN-ECE typgodkännande för tunga släpvagnar utan denna funktion, samt juli 2011, då släpvagnar utan roll-over kontroll kan förbjudas för trafik i olika länder. Nya EU-regler som trädde i kraft under 2009 kräver vidare att nationella godkännanden av släpvagnar inom EU måste inkludera roll-over kontroll från november 2011 och att alla stora släpvagnar som tas i bruk inom EU från november 2014 måste ha rollover kontroll, oberoende av tiden för godkännande.

Related Documents