We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 3, 2010 | Press release
Haldex vinner Stora Hydraulik- och pneumatikpriset för 2009
Haldex har med sitt hydraulsystem till kopplingen för fyrhjulsdrift, Generation 5, vunnit Hydraulik- & Pneumatikföreningens Stora Hydraulik- och Pneumatikpris för 2009.

Priset på 100.000 kronor tilldelas Bo Lundström, Haldex Traction AB, och Lars Severinsson från Severinssons Maskinkonsult AB, för deras arbete med att integrera en axialkolvpump med centrifugaltryckregulator som ger en ny lösning med låg energiförbrukning, hög dynamik och robust funktion i fyrhjulsdrift. I en kommentar till priset säger Hans Engström, utvecklingschef inom Haldex fyrhjulsdriftdivision: ”Haldex hydrauliska koppling för fyrhjulsdrift av Generation V, visar hur hydraulikens bästa sidor kan utnyttjas. En axialkolvpump med integrerad centrifugaltryckregulator ger en mycket kompakt lösning med låg energiförbrukning, hög dynamik och robust funktion.” ”Kopplingens utformning är ett exempel på optimal systemkonstruktion där bilindustrins krav på höga prestanda, hög tillgänglighet, låg vikt och låga kostnader har balanserats och där hydraulikens styrkefaktorer har kommit till sin rätt. Kopplingen är konstruerad enligt principen ”Sealed for Life”, dvs inget underhåll som kräver att kopplingen behöver demonteras under fordonets livslängd. Att produkten redan lett fram till en mycket stor order på 4,5 miljarder kronor från VW är en logisk konsekvens av en väl avvägd systemkonstruktion. Stora Hydraulik- och pneumatikpriset tilldelas årligen den eller dem som på ett unikt sätt har bidragit till att driva utvecklingen framåt inom hydraulik- och pneumatikområdet. Vinnarna utses av en kvalificerad jury bestående av representanter från industrin, högskola och Intressentföreningen för Fluid Systemteknik.

Related Documents