We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 12, 2010 | Annual Financial Statement
Helårsrapport 2009

• Omsättningen uppgick till 5 622 MSEK (8 403). Valutajusterat minskade omsättningen med 39 %. Det avslutande kvartalet 2009 var det första kvartal vars omsättning var högre än det föregående sedan konjunkturnedgången startade i mitten av 2008. • Resultatet efter skatt uppgick till 75 MSEK (-43). Resultat per aktie uppgick till 2:40 SEK (-1:25). • Rörelseresultat och rörelsemarginal uppgick till 155 MSEK (92) respektive 2,8 % (1,1). • Justerat* rörelseresultat och justerad* rörelsemarginal uppgick till -79 MSEK (181) respektive -1,5 % (2,5). • Kassaflödet uppgick till 847 MSEK (857), vilket tillsammans med nyemissionen minskade nettoskulden till 985 MSEK(2 323). • Kostnadsreduktionsprogrammet, som genererat besparingar uppgående till 700 MSEK, fortsatte med bland annat den planerade hopslagningen av två fabriker i USA. • Nyemissionen som genomfördes under fjärde kvartalet fulltecknades och tillförde Haldex 504 MSEK före avdrag för emissionskostnader. • Försäljningen av Garphyttan Wire slutfördes den 1 juni 2009. Försäljningspriset uppgick till 827 MSEK på skuldfri basis. Transaktionen medförde en realisationsvinst på 411 MSEK. • Haldex fick sin enskilt största order någonsin värd 4,5 miljarder SEK från VW. Ordern avser system för fyrhjulsdrift till VW:s nya modulära plattform (publicerat i april). • Haldex strategiska fokusering på att möta och överträffa samhällets allt striktare miljökrav har varit framgångsrik. Flera stora kontrakt har säkerställts för Haldex produkter och teknologier för nästa generations dieselmotorer som möter hårdare miljökrav. * Kvarvarande verksamhet exklusive omstruktureringskostnader, poster av engångskaraktär och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden

Related Documents