We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
september 23, 2010 | Press release
Uppdatering beträffande omorganisationen av Haldex

Styrelsen i Haldex AB annonserade den 16 juli 2010 ett förslag att Haldexkoncernen delas upp i tre delar genom att företagets divisioner blir tre separata börsnoterade bolag. Styrelsen har för avsikt att lägga fram förslaget till aktieägarna vid årsstämman under det andra kvartalet 2011.

Den interna uppdelningsprocessen pågår och fortskrider enligt plan. Haldex avser att lämna en uppdatering av utvecklingen och kostnaderna för omorganisationen i samband med tillkännagivandet av resultatet för det tredje kvartalet den 21 oktober, 2010.

 

Related Documents