We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
december 6, 2010 | Press release
Valberedning
Investment AB Öresund, Afa Försäkring, Göran Carlson gm bolag, och Unionen har bildat valberedning inför Haldex årsstämma 2011. Tillsammans representerar dessa 23,4% av rösterna i Haldex AB per den 30 november 2010.

Synpunkter och förslag till valberedningen kan lämnas till dess medlemmar:

Stefan Charette (ordförande), Investment AB Öresund, tel 08-402 33 00, stefan.charette@oresund.se
Anders Algotsson, Afa Försäkring, tel 08-696 40 00, anders.algotsson@afaforsakring.se">anders.algotsson@afaforsakring.se  
Göran Carlson gm bolag, tel 070-758 79 97, goran@carlsonadvisor.se">goran@carlsonadvisor.se 
Björn Cederlund, Unionen, tel 070-227 04 12, bjornc42@telia.com">bjornc42@telia.com

Related Documents