We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juli 16, 2010 | Press release
Ytterligare fokusering av Haldex CVS nordamerikanska tillverkning till fabriken i Monterrey, Mexico
Som ett sista steg i det tidigare annonserade kostnadsreduktions-programmet har Haldex gjort en översyn av Commercial Vehicles Systems (CVS) produktionsstruktur i Nordamerika. Översynen innebär åtgärder för en ytterligare fokusering av CVS nordamerikanska tillverkning till Haldex fabrik i Monterrey i Mexico.

Fabriken ligger i en region med ökande betydelse för den nordamerikanska fordonsindustrin och har nyligen genomgått ett investeringsprogram.

Inom ramen för översynen kommer tillverkningen i Haldex fabrik i Iola, Kansas, att flyttas till Monterrey, varefter verksamheten i Iola stängs ned under andra halvåret 2010. Sedan tidigare har produktionen av bromscylindrar reallokerats till verksamheten i Monterrey.

Kostnaden för de planerade åtgärderna kommer att uppgå till 5,6 MUSD (ca 45 MSEK), och den årliga besparingen till 6 MUSD (ca 50 MSEK). 

Därutöver planeras personalneddragningar i vissa delar av CVS verksamhet och kostnaden för dessa beräknas uppgå till 10-15 MSEK, med en årlig besparing på ungefär samma belopp.

Kostnaderna kommer att belasta resultatet det tredje kvartalet 2010.

Related Documents