We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
januari 13, 2011 | Press release
Ändrat rapportdatum för Haldex
   

Haldex har ändrat datum för publicering av bolagets bokslutskommuniké 2010.

Nytt rapportdatum är 22 februari 2011.

Related Documents