We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juni 8, 2011 | Press release
David Woolley VD och koncernchef för Concentric
David Woolley, för närvarande chef för Haldex Hydraulic Systems Europe, kommer att efterträda Ian Dugan som VD och koncernchef för Concentric AB, nuvarande Haldex Hydraulic Systems Division, den 1 augusti 2011.

David Woolley, 49, har omfattande erfarenhet av företagets verksamhet. David anställdes av Concentric 2002 som medlem av företagsledningen. Han har varit chef för verksamheten för bränslematarpumpar i Storbritannien och Indien och är för närvarande chef för Haldex Hydraulic Systems Europe. Tidigare har David 12 års erfarenhet av fordonsindustrin. Han var medlem av ledningsgruppen inom Serck Heat Transfer och arbetade senare för Alstom och Honeywell i ledande positioner.

”Utnämningen av David Woolley som Concentrics nya VD och koncernchef säkerställer övergången och kontinuiteten eftersom han har omfattande erfarenhet av att framgångsrikt leda olika verksamheter inom organisationen”, säger Joakim Olsson, VD och koncernchef inom Haldex AB.

David Woolley är B Sc i metallurgi, BTR Diploma i chefsutbildning, Post Graduate Diploma i management studier, TEC och Higher TEC i materialteknologi.

Som tidigare annonserats, kommer Ian Dugan att lämna företaget, då en efterträdare tillträtt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joakim Olsson, VD och koncernchef, telefon +46 8 545 049 52 eller Lena Olofsdotter, Informationschef, telefon +46 8 545 049 63.

Haldex (www.haldex.com (http://www.haldex.com/)), med huvudkontor i Stockholm, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2010 en omsättning på nästan 6,9 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 3 800 personer.

 

Denna information är sådan som Haldex skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 8 juni 2011.

Related Documents