We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
januari 31, 2011 | Press release
Divisionschef för Haldex Hydraulic Systems lämnar på egen begäran

Ian Dugan, chef för Haldex Hydraulic Systems Division, kommer att lämna bolaget på egen begäran. Ian Dugan kommer att hantera den planerade börsnoteringen av Hydraulic Systems Division till dess en ersättare är på plats. Haldex har påbörjat processen med att rekrytera en efterträdare till Ian Dugan.

- Vi är mycket nöjda med Ians arbete att utveckla Hydraulic Systems till global marknadsledare med nya intressanta tillväxtmöjligheter med god lönsamhet, säger Joakim Olsson, VD och koncernchef för Haldex AB.

Related Documents