We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juni 30, 2011 | Press release
Förändring av antalet aktier och röster
Antalet aktier och röster i Haldex har under juni 2011 ökat med 44 215 970 till 88 431 940.

Per den 30 juni 2011 finns sammanlagt 88 431 940 aktier och röster i bolaget. Förändringen är ett resultat av den aktiesplit som beslutades av årsstämman den 8 juni 2011 som ett led i ett obligatoriskt inlösenförfarande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Brink, Informationschef, +46 (0) 418 476188

Haldex (www.haldex.com (http://www.haldex.com/)), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2010 en omsättning på ca 3,7 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2200 personer.

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2011 kl. 08:30.

Related Documents