We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 1, 2011 | Press release
Haldex avyttring av Traction Systems Division till BorgWarner slutförd
Efter godkännande av konkurrensmyndigheter, genomfördes den tidigare annonserade avyttringen av Traction Systems Division den 31 januari 2011.

”Vi är mycket nöjda med den framgångsrika avyttringen av Traction Systems till BorgWarner, vilket innebär en bra, strategisk matchning. BorgWarner är en finansiellt stark och erfaren ägare med resurser att accelerera tillväxten inom marknaderna för fyrhjulsdrift”, säger Joakim Olsson, VD och Koncernchef för Haldex.

”Detta är också en mycket bra lösning för våra aktieägare. Köpeskillingen på 1 425 MSEK, speglar kvaliteten på Tractions verksamhet samt den framtida intjäningsförmågan med den nya ägaren".

Related Documents