We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
augusti 29, 2011 | Press release
Haldex bygger ny anläggning för ytterligare tillväxt i Brasilien
Haldex do Brazil förbereder sig för tillväxt på de sydamerikanska marknaderna i de kommande åren. För att utnyttja denna möjlighet har Haldex beslutat att bygga en ny anläggning i São José dos Campos.

Med början i december 2011 planeras verksamheterna i São Paulo och Flores da Cunha att flyttas. Verksamheten vid den nuvarande Rio de Janeiro anläggningen kommer att flyttas med start i januari 2012. Projektet är planerat att slutföras i februari 2012. Kostnaden för projektet kommer att täckas av den förbättrade kostnadsstrukturen som följer av att verksamheten centraliseras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jay C. Longbottom, VD och Koncernchef, Haldex AB
Kristina Brink, Informationschef, +46 (0) 418 476188 eller +46 (0) 705 909140

Haldex (www.haldex.com (http://www.haldex.com/)), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2010 en omsättning på ca 3,7 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2200 personer.

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2011 kl. 08:30.

Related Documents