We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
september 22, 2011 | Press release
Haldex levererar låsningsfria bromssystem till ledande kinesiska busstillverkare
Två av de ledande kinesiska busstillverkarna, Suzhou Kinglong och Golden Dragon, har valt Haldex som leverantör av ABS (låsningsfria bromsar), TK +.

Två av de ledande kinesiska busstillverkarna, Suzhou Kinglong och Golden Dragon, har valt Haldex som leverantör av ABS (låsningsfria bromsar), TK +. Leveranser till båda kunderna har redan inletts.

Haldex TK + är ett kostnadseffektivt och utbyggbart system för ABS eller ABS / ASR för lastbilar och bussar, som använder den senaste kommunikationsstandard för både motorstyrning och diagnostik genom att kombinera beprövad pneumatisk teknik med det senaste inom elektronisk arkitektur.

"Vi är mycket glada över att stora OEM-företag i Kina har valt Haldex som leverantör. Detta stärker vår position inom bromsstyrsystem för lastbilar och bussar på den kinesiska marknaden, vilket är i linje med Haldex tidigare kommunicerade strategiska fokus på tillväxt på utvecklingsmarknaderna ", säger Aichang Li, Senior Vice President, landschef, Kina.

"Vi siktar på att dra full nytta av den förväntade marknadstillväxten för den kommersiella fordonsindustrin i Kina och utnyttja Haldex etablerade position som ytterligare förstärks genom vår egen lokala produktion", säger Jay C. Longbottom, VD och koncernchef, Haldex AB . " Användandet av ett allt högre teknikinnehåll kommer att fortsätta att driva Haldex expansion i Kina. Kontrakt som dessa är centrala för vår tillväxtstrategi. "

I Kina har Haldex en produktionsanläggning i Suzhou och en bred etablerad försäljningsorganisation med huvudkontor i Shanghai.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Andreas Richter, Informationsdirektör, +46 (0) 706 82 37 79
Kristina Brink, Informationschef, +46 (0) 418 476188 eller +46 (0) 705 909140

Haldex (www.haldex.com (http://www.haldex.com/)), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2010 en omsättning på ca 3,7 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2200 personer.
Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 september  2011 kl. 08:30.

Related Documents