We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
maj 20, 2011 | Press release
Haldex presenterar strategier, finansiella mål, finansiell information i sammandrag samt nya bolagsnamn inför den föreslagna omorganisationen
Under fredagens kapitalmarknadsdag presenterar Haldex de nya ledningsgrupperna, strategierna, de finansiella målen, finansiell information i sammandrag och de nya bolagsnamnen för divisionerna Commercial Vehicle Systems (CVS) och Hydraulic Systems

Haldex styrelse har föreslagit att divisionen Hydraulic Systems delas ut till aktieägarna så att Haldex två divisioner, förutsatt att bolagsstämman godkänner förslaget den 8 juni 2011, blir självständiga börsnoterade företag.  Börsnoteringsprocessen avseende Hydraulics Systems division fortgår enligt plan och ett noteringsprospekt förväntas publiceras den 24 maj. På kapitalmarknadsdagen kommer de nya bolagen att presenteras mer i detalj.

”Under de senaste åren har vi fattat ett flertal strategiska beslut för att effektivisera och positionera Haldex-koncernen, och våra divisioner har nu uppnått sådan storlek, mognad och lönsamhet att de kommer att ha bättre förutsättningar för ytterligare tillväxt som självständiga noterade verksamheter. Resultatet är två företag med starka balansräkningar, väl positionerade för framtida lönsam tillväxt och för att skapa långsiktigt aktieägarvärde”, säger Joakim Olsson, VD och koncernchef i Haldex.

Nya namn

CVS kommer att fortsätta bedriva sin verksamhet under namnet Haldex AB och Hydraulic Systems Division byter namn till Concentric AB.

 

Föra att se hela pressmeddelande klicka på den bifogade pdf:en.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Olofsdotter, Informationschef, telefon  0708-326 854.

 Haldex (www.haldex.com (http://www.haldex.com/)), med huvudkontor i Stockholm, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2010 en omsättning på nästan 6,9  miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 3 800 personer.

Informationen är sådan som Haldex AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 maj, kl. 07.45.

Related Documents