We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
maj 24, 2011 | Press release
Haldex publicerar Concentrics noteringsprospekt

Stockholm, 24 maj 2011

Som tidigare meddelats, har Haldex styrelse föreslagit att divisionen Hydraulic Systems delas ut till aktieägarna, varigenom Haldex två divisioner, förutsatt att årsstämman godkänner förslaget den 8 juni 2011, blir självständiga börsnoterade företag. 

Börsnoteringsprocessen avseende Hydraulics Systems division fortgår enligt plan. I samband med börsnoteringen kommer Hydraulic Systems Division att byta namn till Concentric AB.

Ett börsnoteringsprospekt har publicerats på Haldex hemsida: www.haldex.com, under rubriken ”Investerare” –”Prospekt - Concentric”.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Olofsdotter, Informationschef, telefon +46 8 545 049 63.


Haldex (
www.haldex.com), med huvudkontor i Stockholm, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2010 en omsättning på nästan 6,9  miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 3 800 personer.

Related Documents