We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 18, 2011 | Press release
Valberedning i Haldex AB inför årsstämma 2012
Investment AB Öresund, Afa Försäkring, Göran Carlson gm bolag och Unionen har bildat valberedning inför Haldex årsstämma 2012.

Investment AB Öresund, Afa Försäkring, Göran Carlson gm bolag och Unionen har bildat valberedning inför Haldex årsstämma 2012. Tillsammans representerar dessa 26,1% av rösterna i Haldex AB per den 30 september 2011.

Synpunkter och förslag till valberedningen kan lämnas till dess medlemmar:

Stefan Charette (ordförande), Investment AB Öresund, tel 08-402 33 00, stefan.charette@oresund.se">stefan.charette@oresund.se
Anders Algotsson, Afa Försäkring, tel 08-696 40 00, anders.algotsson@afaforsakring.se">anders.algotsson@afaforsakring.se  
Göran Carlson, gm bolag, tel 070-758 79 97, goran@carlsonadvisor.se">goran@carlsonadvisor.se 
Björn Cederlund, Unionen, tel 070-227 04 12, bjornc42@telia.com">bjornc42@telia.com

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 18 april 2012.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Brink, Informationschef, 0418-47 61 88 eller 0705-90 91 40

Haldex (www.haldex.com (http://www.haldex.com/)), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala kommersiella fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2010 en omsättning på ca 3,7 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2200 personer.
Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 oktober 2011 kl. 08:30.

Related Documents