We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
maj 9, 2012 | Press release
Bo Annvik ny VD och koncernchef för Haldex
Styrelsen i Haldex AB har beslutat att utse Bo Annvik till ny VD och koncernchef, från den 1 juli 2012. Bo Annvik tillför Haldex mer än 15 års bred erfarenhet från verkstadsindustrin och har tidigare innehaft flera ledande befattningar inom Outokumpu-koncernen, SKF och Volvo Personvagnar. Han ersätter Ulf Ahlén, som har tjänstgjort som Haldex tillförordnade VD och koncernchef sedan den 1 december 2011.

Bo Annvik tillför Haldex gedigen erfarenhet inom verkstadsindustrin efter hans tidigare anställningar inom Outokumpu-koncernen som divisionschef för Specialty Stainless och koncernens FoU-verksamhet. Bo ingick även i bolagets koncernledning. Före Outokumpu var han chef för SKF Sealing Solutions och affärsutvecklingschef vid divisionen Automotive. Tidigare i sin karriär har Bo Annvik haft en rad ledande befattningar inom Volvo Personvagnar inklusive internationella uppdrag med placeringar i Nordamerika och Belgien.

"Vi är mycket glada att kunna presentera Bo Annvik som ny VD och koncernchef för Haldex", säger Göran Carlson, styrelsens ordförande. "Hans omfattande erfarenhet av den globala verkstadsindustrin kommer att vara av stort värde och en tillgång för Haldex. Han har också stor strategisk och operativ kunskap, som kommer att bidra till att bygga ett starkare och mer fokuserat Haldex."

Bo Annvik tillträder posten som VD och koncernchef den 1 juli 2012. Ulf Ahlén går i pension efter 15 år i ledande befattningar inom Haldex-koncernen.

För vidare information, vänligen kontakta:
Göran Carlson, Styrelsens ordförande: 0707-587997
Kristina Brink, Informationschef: 0418-47 61 88 eller 0705-90 91 40

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2011 en omsättning på ca 4 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 350 personer.
Informationen är sådan som Haldex AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2012 kl. 08.30

Related Documents