We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
november 14, 2012 | Press release
Haldex förstärker globalt försäljningsfokus
Haldex AB (publ) meddelar utnämningen av Ed Meador till Senior Vice President, North American Sales, med plats i Haldex koncernledning och ett förstärkt fokus på global försäljning.

Ed Meador har utsetts till Senior Vice President, North American Sales, från och med idag den 14 november, 2012. Ed Meador har över 25 års erfarenhet från den kommersiella fordonsindustrin och har tidigare haft ledande positioner inom Motor Wheel Commercial Vehicle Systems, Hayes Lemmerz International och Fontaine (en Marmon Group Company). Haldex koncernledning kommer att utvidgas till att omfatta Ed Meador.

Bo Annvik, Haldex VD och koncernchef, säger: "Jag är glad över att Ed Meador kommer till Haldex och jag ser fram emot hans bidrag som medlem i vår koncernledning. Haldex kommer att gynnas av Eds erfarenhet och kunskap om de nordamerikanska kommersiella lastbils-, släpvagns- eftermarknads-, militär- och jordbruksmarknaderna. Denna utnämning kommer ytterligare stödja vår målsättning med ett starkare och mer fokuserat Haldex."

Haldex globala ledning av försäljning och marknadsföring kommer ytterligare att stärkas genom följande förändringar:

Andreas Richter tillträder som Senior Vice President, Europe och ROW Sales med fortsatt ansvar för att leda Haldex Globala Marknads- och Varumärkesstrategier.

Aichang Li, Senior Vice President, Asia Pacific kommer att fortsätta att leda försäljningen och driva tillväxten på våra viktigaste marknader i Asia Pacific.

För vidare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef: 0705-90 91 40
Kristina Brink, Informationschef: 0705-90 91 40

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2011 en omsättning på ca 4 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 350 personer.

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 november 2012 kl. 08:15

Related Documents