We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
september 4, 2012 | Press release
Haldex och Master bekräftar strategiskt partnerskap i Brasilien
Haldex och Master, Master Sistemas Automotivos Limitada, bekräftar att ett långsiktigt samarbetsavtal har signerats. Samarbetsavtalet omfattar tillverkning, försäljning och teknisk support av system för låsningsfria pneumatiska bromsar (ABS) till den kommersiella släpvagnsmarknaden i Brasilien. Haldex uppskattar den totala försäljningen, till följd av avtalet, att uppgå till mer än 300 miljoner kronor under den inledande femårsperioden.

Som tidigare kommunicerats kommer en ny lagstiftning att införas 2013 som kräver att samtliga nya släpvagnar skall vara utrustade med ABS-system i Brasilien. De nya reglerna skall vara fullt implementerade under 2014. Årligen beräknas produktionsvolymen av släpvagnar uppgå till ca 60.000 fordon i Brasilien.

Haldex och Master har samarbetat framgångsrikt allt sedan en avsiktsförklaring undertecknades i december 2011.

" Vägförhållandena i Brasilien kräver hållbara högkvalitativa bromssystem med optimal bromsprestanda för att förbättra säkerheten på vägarna. Haldex samarbete med Master kommer att ge våra kunder tillgång till den efterfrågade ABS-tekniken och premiumprodukter. Genom detta partnerskap kommer vi erbjuda stöd för den nya lagstiftningens krav ", kommenterar Paul Bale, Haldex Senior Vice President, Business Development. "Detta förstärker också vårt beslut att slå samman våra tidigare tre verksamheter i Brasilien till en ny modern anläggning i São José dos Campos (nära São Paulo), för att uppnå en mer effektiv kostnadsbas. Den nya anläggningen invigdes i februari i år".

För vidare information, vänligen kontakta:
Paul Bale, Senior Vice President, Business Development: + 44 7799 58 72 93
Kristina Brink, Informationschef,: 0418-47 61 88 eller 0705-909140


Bakgrund

Haldex (www.haldex.com) med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala kommersiella fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2011 en omsättning på ca 4 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2350 personer.

Haldex do Brasil Ind e Com Ltda grundades 1992. För närvarande konsolideras all verksamhet i landet till São José dos Campos i delstaten São Paulo. Haldex do Brasil verkar främst på den sydamerikanska marknaden med fokus på Haldex automatiska bromshävarm och tryckluftsventiler till släpvagnar. Antalet anställda är ca 160.

Master Sistemas Automotivos Ltda grundades 1986 och är den största tillverkaren av bromsar för lastbilar, bussar och släpvagnar i Brasilien. Företaget är beläget i Caxias do Sul / RS - Brasilien och har ca 1300 anställda. Master är ett joint venture mellan två företag inom fordons- och vägutrustnings-segmentet - Randon SA Implementos e Participações, baserat i Caxias do Sul, och Meritor Inc., som ligger i Troy, Michigan, USA. Bolaget arbetar även med export- och eftermarknad.

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2011 en omsättning på ca 4 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 350 personer.

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 september 2012 kl. 08:30.

Related Documents