We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
november 6, 2012 | Press release
Haldex tecknar globalt leveransavtal för Automatiska Bromshävarmar
Haldex har tecknat ett långsiktigt leveransavtal med en global lastbilstillverkare för fortsatt leverans av Haldex Automatiska Bromshävarm (ABA) till ett värde av 350 MSEK under en femårsperiod.

Haldex har tecknat ett långsiktigt leveransavtal med en global lastbilstillverkare för fortsatt leverans av Haldex välkända Automatiska Bromshävarm (ABA). Det nu undertecknade leveransavtalet gäller för den globala marknaden och uppgår till ett värde av 350 MSEK under en femårsperiod.

Haldex har sedan början av 1970-talet, som enda leverantör, framgångsrikt levererat den Automatiska Bromshävarmen till denna lastbilstillverkare. En viktig beslutspunkt för det nu undertecknade leveransavtalet är den överlägsna prestanda och kvalitet som kontinuerligt har levererats under åren. Kontraktet stärker Haldex position som global marknadsledare inom detta produktsegment.

Tidigare i år firade Haldex tillverkningen av den 70 000 000:e Automatiska Bromshävarmen. Den Automatiska Bromshävarmen har genererat arbetstillfällen för tusentals under flera decennier. Idag tillverkas produkten i Sverige, USA, Brasilien, Indien och Kina för kunder på de regionala marknaderna.

För vidare information, vänligen kontakta:
Andreas Richter, SVP Sales & Marketing: 0706-823779
Kristina Brink, Corporate Communications Manager: 0705-909140

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2011 en omsättning på ca 4 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 350 personer.

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2012 kl. 08:15

Related Documents