We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
maj 22, 2013 | Press release
Haldex AB:s kapitalmarknadsdag
Haldex AB håller en kapitalmarknadsdag i Stockholm, idag från kl 9:00 till 14:30. Programmet och presentationerna kommer att finnas tillgängligt i pdf-format på Haldex hemsida: www.haldex.com > Investerare.

Ledningen på Haldex kommer att ge en översikt på utvecklingen under 2013 och en kommersiell uppdatering. Bo Annvik, VD och koncernchef, kommer också att presentera en ny strategisk inriktning för att förbättra det ekonomiska resultatet. Strategin bygger på följande hörnstenar:

  • Ökat fokus på eftermarknaden som ett nyckelsegment och OEM affären som ”volymmotorn” för eftermarknaden med rollen att bygga en stor bas av produkter som inom olika tidsperspektiv behöver ersättas/underhållas
  • Implementera affärsmodellen globalt, anpassad efter relevanta lokala förhållanden
  • Foundation Brake blir huvudproduktlinjen
  • Fokus på Air Controls produkter i selektiva nischer
  • Starkt fokus på tillväxtmarknaderna

"Vårt finansiella resultat förbättras kontinuerligt, vilket innebär att jag anser att det är mycket möjligt att nå det finansiella målet om en rörelsemarginal på 7 procent över en konjunkturcykel. Det omstruktureringsprogram som tillkännagavs igår, tillsammans med andra koncernövergripande åtgärder, t.ex. en mer fokuserad produktportfölj, en ny Sourcing struktur, och ett tydligare fokus på operationell effektivitet, ger oss förutsättningar att skapa en stabil plattform för hållbar, lönsam tillväxt ", säger Bo Annvik, VD och koncernchef, Haldex.

Haldex finansiella mål kvarstår oförändrade.

Länk till pdf-fil med presentationerna:
http://www.haldex.com/sv/GLOBAL/Investerare/Rapportarkiv/Presentationer/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef: 0418-47 60 00
Kristina Brink, Informationschef / IR:  0705-90 91 40

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2012 en omsättning på ca 3,9 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 200 personer.
Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 8.30 den 22 maj, 2013.

Related Documents