We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 25, 2013 | Interim Report
HALDEX DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2013
Kv 1: Stabila marginaler trots lägre volymer

Haldexkoncernen, januari–mars 2013

  • Omsättningen uppgick till 951 MSEK jämfört med 1 073 MSEK motsvarande period föregående år. Justerat för valutakursförändringar minskade omsättningen med 7% jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet och rörelsemarginalen uppgick till 55 MSEK (64) respektive 5,8% (6,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till 28 MSEK (35). Resultat per aktie uppgick till 0:61 SEK (0:75).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29 MSEK (65). Kassaflödet påverkades negativt med 11 MSEK hänförligt till omstruktureringen 2012.
  • Det har skett förändringar i Haldex ledningsgrupp, Andreas Ekberg är ny ekonomi- och finansdirektör, CFO, och Pramod Mistry är SVP för Business Development.
  • I Nordamerika undertecknade Haldex leveransavtal på automatiska bromshävarmar och bromscylindrar till ett sammanlagt värde av 225 MSEK under en femårsperiod.
  • Under kvartalet säkrade Haldex kontrakt på tillväxtmarknaderna till ett sammanlagt värde av 75 MSEK. I Kina har Haldex certifierats som ett högteknologiskt företag av den kinesiska regeringen. Haldex har också utsetts till leverantör av skrivbromsar till Dongfeng Commercial Vehicle Company.

Nyckeltal, Haldexkoncernen

Belopp i MSEK Jan-mars
2013
Jan-mars
2012
Nettoomsättning 951 1 073
Rörelseresultat 55 64
Rörelsemarginal, % 5,8 6,0
Resultat efter skatt 28 35
Resultat per aktie, SEK 0:61 0:75

VD och koncernchef Bo Annvik kommenterar:

"Fjärde kvartalet 2012 var svagt och många av våra stora OE-kunder sålde ut sina lager och stängde sina fabriker. Dock upplevde vi en starkare efterfrågan första kvartalet 2013, i synnerhet under andra hälften av kvartalet. Alla regioner uppvisade ökad omsättning det här kvartalet jämfört med sista kvartalet 2012. Även om vi såg positiva tecken på marknaden minskade vår omsättning med 7 % jämfört med samma kvartal 2012. Trots lägre volymer första kvartalet 2013 jämfört med första kvartalet 2012 kunde vi upprätthålla en stabil lönsamhet, främst tack vare det omstruktureringsprogram som slutfördes 2012 och våra ständiga ansträngningar att optimera våra processer och förbättra vår effektivitet. Jag är glad över att vi har kunnat säkra viktiga kontrakt med både nya och befintliga kunder i Nordamerika och på tillväxtmarknaderna under kvartalet. En av våra viktigaste produkter, den automatiska bromshävarmen, fortsätter att skapa nya affärsmöjligheter för Haldex världen över."

______________________________
Rapporten är upprättad i enlighet med förändrade IAS 19 ”Ersättningar till anställda”. Den förändrade redovisningsstandarden påverkar resultaträkningen (finansiella poster och skatter), balansräkningen (eget kapital, pensionsskuld och uppskjutna skatter) och övrigt totalresultat. Samtliga jämförelsesiffror, inklusive nyckeltal, har uppdaterats enligt den förändrade redovisningsstandarden. För ytterligare information vänligen se redovisningsprinciper.

Kalender 2013
Kv 1: Delårsrapport januari–mars 2013, 25 april                        
Årsstämma
Tid: 16.00, CET, Plats: IVAs Konferenscenter,
Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm, 25 april            
Haldex kapitalmarknadsdag, plats: Berns, Stockholm, 22 maj
Kv 2: Delårsrapport januari–juni 2013, 19 juli   
Kv 3: Delårsrapport januari–september 2013, 6 november                              

Inbjudan:
Medier och analytiker är inbjudna till en presskonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Bo Annvik, VD och koncernchef, och Andreas Ekberg, ekonomi- och finansdirektör. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: Torsdag, 25 april, kl. 11.00 CET
Plats: IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm – konferensrum: ”Rausing”
Kaffe och smörgås serveras kl. 10.30 CET.

Delta i telefonkonferensen:
Du kan också delta med frågor via telefon:

Telefonnummer:
Sverige: +46 (0)8 505 564 74
Storbritannien: +44 203 364 5374
USA: +1 855 753 2230

Internet:
Presskonferensen webbsänds på:
http://storm.zoomvisionmamato.com/player/haldex/objects/rj0b8wt1/

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats:
http://www.haldex.com/en/GLOBAL/Investors/Report-archive/Interim-Reports/

Kontaktpersoner:
Andreas Ekberg, Ekonomi- och finansdirektör
Tel: +46 (0) 418 47 60 00
                       
Kristina Brink, Informationschef/Investor Relations     
Tel: +46 (0) 418 47 61 88 eller +46 (0) 705 90 91 40                     

Haldex AB (publ)
Organisationsnummer 556010-1155
E-post: info@haldex.com">info@haldex.com

www.haldex.com

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2012 en omsättning på ca 3,9 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 200 personer.
Haldex lämnar informationen i denna delårsrapport i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen offentliggjordes kl. 8.30 CET torsdagen den 25 april 2013.

Related Documents