We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
november 28, 2013 | Press release
Haldex etablerar nytt R&D Center i Storbritannien- Flyttar till MIRA Technology Park
Haldex flyttar de brittiska utvecklingsaktiviteterna och kommer att öppna ett nytt forsknings- och utvecklingscentrum vid MIRA Technology Park, nära Nuneaton i Warwickshire, Storbritannien. Det nya FoU-centrat beräknas stå färdigt under Q3, 2014.

Det nya brittiska utvecklingscentrat, i närheten av Birmingham, kommer att utföra global plattformsutveckling av avancerade bromssystem och stabilitetssystem till den kommersiella fordonsindustrin och kommer att ha unikt fokuserade forsknings- och utvecklingsresurser som erbjuder full utveckling, provning, fordonssimulering och tillgång till välrenommerad testbana med flera olika testmiljöer.

Den nya specialanpassade anläggningen kommer att rymma ett fullt utrustat och toppmodernt utvecklings- och simuleringscentrum med fullständigt laboratorium för att validera bland annat Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) samt ett antal verkstäder för att kunna preparera Haldex flotta av testfordon.

MIRA Technology Park beviljades status som ”Enterprise Zone” under 2011. MIRA erbjuder en unik teknologibaserad arena inom transportsektorn och är ett perfekt läge för Haldex nya FoU centrum. De nya planerna för att utveckla Mira Technology Park kommer att skapa en högkvalitativ arbetsmiljö som möjliggör en förstärkning av flera kompetenser vilket kommer att förbättra Haldex konkurrenskraft och samtidigt främja innovation. Dessutom kommer läget inom MIRA Technology Park ge Haldex möjlighet att expandera sin utvecklingskapacitet genom ett nätverk av specialiserade tjänster som är baserade inom samma område.

Samtidigt som det nya utvecklingscentret kommer att vara ansvarigt för global plattforms- utveckling inom ett antal produktlinjer kommer det också att vara avgörande för att ge teknisk vägledning och ledarskap för ett antal Applikationscentrum i Asien, Nordamerika och Sydamerika, vilka förser sina lokala marknader med skräddarsydda lösningar.

Bo Annvik, VD och koncernchef, Haldex: "Detta nya brittiska utvecklingscentrum är ett led i Haldex fortsatta strategiska inriktning att tillhandahålla innovativa produktlösningar, och är ett viktigt strategiskt steg i att stödja vår FoU-funktion som kommer att gynna både Haldex och våra kunder. Den här kompletta anläggningen kommer att ge en unik nivå av utbyte mellan våra utvecklingsgrupper och kommer att möjliggöra kortare utvecklingscykler samt förbättra vår förmåga att tillgodose marknadens behov."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik , VD och koncernchef: +46 418 47 60 00
Per-Erik Kronqvist, Senior Vice President R&D: +46 418 47 60 68

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2012 en omsättning på ca 3,9 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 200 personer.
 

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 november 2013 kl. 08:15.

Related Documents