We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juli 9, 2013 | Press release
Haldex inleder förhandlingar om operativa förändringar i Europa
I maj 2013 offentliggjorde Haldex ett globalt omstruktureringsprogram innefattande förändringar av den europeiska produktionsstrukturen. Som en del av detta program, kommer Haldex fabrik i Heidelberg, Haldex Brake Products GmbH, att påverkas.

De planerade åtgärderna omfattar flytt av produktion från Heidelberg till Haldex fabrik i Szentlörinckata, Ungern. Dessutom kommer FoU-verksamheten i Heidelberg i väsentlig omfattning att överföras till Haldex FoU-center i Storbritannien. Haldex har idag inlett förhandlingar med de berörda parterna, i första hand med arbetstagarrepresentanter från Haldex Brake Products GmbH.

De konkreta åtgärderna och villkoren för förändringarna kommer att förhandlas mellan företaget och företagsrådet (Betriebsrat). Förhandlingarna kommer också att innehålla en plan för genomförande och en ersättningsplan.

Totalt planeras de operativa förändringarna att beröra mellan 100 och 110 anställda och väntas vara genomförda i mitten av 2014.

Efter avslutade förhandlingar kommer Haldex att informera om omstruktureringskostnader samt de årliga besparingarna. Dock innefattas dessa i de totala omstruktureringskostnaderna och besparingarna som offentliggjordes i pressmeddelandet den 21 maj 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ekberg, CFO: 0418-47 60 00
Bo Annvik, VD och Koncernchef: 0418-47 60 00
Kristina Brink, Informationschef : 0418-47 61 88 eller 0705-90 91 40

 

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2012 en omsättning på ca 3,9 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 200 personer.
Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli, 2013 kl 14.00.

Related Documents