We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
maj 21, 2013 | Press release
Haldex offentliggör ett omstruktureringsprogram
Haldex har inlett ett omstruktureringsprogram som förväntas resultera i en årlig total besparing om 100 MSEK, med full effekt från 2015. Den totala kostnaden för programmet uppgår till 250 MSEK, med fokus på konsolidering av centrala processer och funktioner, optimering av försäljnings- och administrationskostnader, förändringar av den europeiska produktionsstrukturen och produktrationaliseringar. I programmet ingår även nedskrivning av tillgångar om 98 MSEK, relaterade till en förändrad produktionsstruktur och produktrationaliseringar.

Programmet kommer att fortsätta att fokusera på konsolidering av viktiga processer och funktioner, optimering av försäljnings- och administrationskostnader, förändringar av den europeiska produktionsstrukturen inklusive omlokalisering av verksamheter från väst till öst, samt produktrationaliseringar.

Den totala kostnaden för programmet kommer att uppgå till 250 MSEK, med kassaflödeseffekter om cirka 150 MSEK och kommer påbörjas omgående och löpa fram till 2015, inbegripande personalneddragningar om mer än 200 anställda, samt andra minskningar av rörelsekostnader. Kostnaderna kommer att bokföras varefter delprojekt godkänns och genomförs under den definierade perioden. Den totala årliga besparingen förväntas uppgå till runt 100 MSEK.

Haldex, VD och koncernchef, Bo Annvik säger: "Den nya funktionella organisationen har gjort det möjligt för oss att ytterligare effektivisera vår verksamhet och våra administrativa processer, genom att minska komplexiteten och optimera processerna genom hela värdekedjan. Vi kommer att fortsätta att anpassa vår verksamhet och förbättra effektiviteten och arbeta med vårt produktrationaliseringsprogram."

Som ett första steg kommer 120 MSEK att bokföras under andra kvartalet och omfatta nedskrivningar av tillgångar om 98 MSEK. Den förväntade årliga besparingen kommer att överstiga 25 MSEK, främst genom personalneddragningar.

Som ett resultat av den planerade förändringen av produktionsstrukturen, kommer en blandning av materiella och immateriella tillgångar att skrivas ned, vilka motsvarar hälften av nedskrivningen. Den andra hälften avser produktlinjen skivbromsar, där bolaget genom åren arbetat med ett antal olika teknologier där inte alla har kunnat kommersialiseras. Dock kommer Haldex att fortsätta expandera med sina nuvarande framgångsrika skivbromsar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef: 0418-47 60 00
Kristina Brink, Informationschef: 0705-90 91 40

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2012 en omsättning på ca 3,9 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 200 personer.
Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.30 den 21 maj, 2013.

Related Documents