We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 4, 2013 | Annual Report
Haldex publicerar Årsredovisning för 2012

Haldex AB (publ) publicerar sin Årsredovisning för 2012. Årsredovisningen finns tillgänglig i pdf-format på hemsidan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Brink, Informationschef: 0418-476188 eller 0705-90 91 40

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2012 en omsättning på ca 3,9 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 200 personer.
Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april, 2013.