We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
mars 6, 2013 | Press release
Haldex utnämner ny Chief Financial Officer och ny SVP Business Development
Haldex AB (publ) offentliggör utnämningarna av Andreas Ekberg som Chief Financial Officer och Pramod Mistry som Senior Vice President, Business Development.

Andreas Ekberg har utsetts som Chief Financial Officer och efterträder Pramod Mistry per den 1 april 2013. Andreas Ekberg anställdes i Haldexkoncernen 1998 och har sedan dess innehaft flera ledande befattningar, bland annat som Chief Financial Officer för Commercial Vehicle Systems, och Senior Vice President, Foundation Brake samt den nuvarande befattningen som Senior Vice President, Global Operations.

Pramod Mistry, som varit Chief Financial Officer för Haldex AB sedan 2011 och Chief Financial Officer för Commercial Vehicle Systems mellan 2008 till 2011, har utsetts till Senior Vice President, Business Development.

Ulf Ahlén, tidigare VD i Haldex Traction och tillförordnad VD för Haldex AB, kommer tillfälligt att leda Global Operations. Rekryteringsprocessen för en ny chef för Global Operations har påbörjats och beräknas vara slutförd vid halvårsskiftet.

Bo Annvik, Haldex VD och koncernchef, kommenterar: "Under sin karriär på Haldex har Andreas Ekberg framgångsrikt lett våra tre största och mest lönsamma produktlinjer och han tillför betydande erfarenhet av finansiell styrning och operations till sin nya roll. Och, under de senaste åren har, Pramod Mistry varit ledande i arbetet med att driva viktiga strategiska initiativ för resultatförbättring. Dessutom uppskattar jag att Ulf Ahlén vill anta rollen och stödja den fortsatta utvecklingen av förbättringar inom Global Operations tills en efterträdare för Andreas Ekberg är på plats."

För vidare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef: 0418-47 61 52
Kristina Brink, Informationschef: 0418-47 61 88 eller 0705-90 91 40

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2012 en omsättning på ca 3,9 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 200 personer.

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2013 kl. 8.30.

Related Documents