We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
december 2, 2013 | Press release
Haldex utnämner Senior Vice President, Corporate Communications
Haldex utser Catharina Paulcén till ny Senior Vice President, Corporate Communications och medlem av Haldex koncernledning. Catharina Paulcén har omfattande ledarerfarenhet och internationell kommunikations- och varumärkeskunskap.

Catharina Paulcén har utnämnts till Senior Vice President, Corporate Communications. Catharina Paulcén, med placering på huvudkontoret i Landskrona, kommer att ansvara för alla aspekter av corporate communications, internt och externt, inklusive investor relations.

Innan Catharina Paulcén kom till Haldex arbetade hon som Senior Vice President, Marketing & Communications på Enea. Hon började på Enea 2009 och har där ansvarat för en rad kommunikationsområden inklusive intern och extern kommunikation, investor relations, mediarelationer, marknadskommunikation och varumärkeshantering. Före Enea arbetade hon som Marketing Director på IBM och Executive Vice President, Marketing & Communication på Telelogic. Catharina Paulcén är 40 år och är utbildad i internationell ekonomi på Lunds universitet.

"Vi är mycket glada att välkomna Catharina till Haldex. Catharina tar med sig en betydande mängd erfarenhet och prestationer inom kommunikationsområdet till sin nya roll. Med denna nyinrättade position i ledningsgruppen kommer vi stärka Haldex kommunikation och skapa öppna och transparenta dialoger internt och externt.”, säger Haldex VD och koncernchef, Bo Annvik.

Som Senior Vice President, Corporate Communications kommer Catharina Paulcén att vara medlem i ledningsgruppen för koncernen. Hon kommer börja i sin nya roll senast den 8 februari, 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och Koncernchef, 0418-47 60 00

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2012 en omsättning på ca 3,9 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 200 personer.

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 december 2013 kl. 08:15.

Related Documents