We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 29, 2013 | Press release
Valberedning i Haldex AB inför årsstämma 2014
Creades, Afa Försäkring, Göran Carlson gm bolag och Swedbank Robur Fonder AB har bildat valberedning inför Haldex årsstämma 2014.

Creades, Afa Försäkring, Göran Carlson gm bolag och Swedbank Robur Fonder AB har bildat valberedning inför Haldex årsstämma 2014. Tillsammans representerar dessa 23 % av rösterna i Haldex AB per den 30 september 2013.

Synpunkter och förslag till valberedningen kan lämnas till dess medlemmar:

Stefan Charette (ordförande), Creades, tel 08-402 33 00, stefan.charette@creades.se">stefan.charette@creades.se 
Anders Algotsson, Afa Försäkring, tel 08-696 40 00,  anders.algotsson@afaforsakring.se">anders.algotsson@afaforsakring.se 
Göran Carlson, gm bolag, tel 070-758 79 97, goran@carlsonadvisor.se">goran@carlsonadvisor.se
Marianne Flink, Swedbank Robur Fonder AB, tel 070-664 41 14, marianne.flink@mflink.se">marianne.flink@mflink.se
                           

Årsstämma i Haldex, för verksamhetsåret 2013, kommer att äga rum den 29 april 2014. Plats: Haldex, 15 Instrumentgatan, Landskrona, Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Kristina Brink, Informationschef, 0705-90 91 40

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2011 en omsättning på ca 4 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 350 personer.

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2013 kl. 08:30.

Related Documents