We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
september 8, 2014 | Press release
Daimler och Haldex i partnerskap kring skivbromsen ModulT (DCA L7)
Haldex har tecknat ett långsiktigt avtal med Daimlers division for släpvagnsaxlar, Mercedez-Benz TrailerAxleSystems för leverans av skivbromsen ModulT. Produktionen förväntas påbörjas i slutet av 2015. Det långsiktiga avtalet är resultatet av ett gemensamt utvecklingsprojekt där skivbromsen ModulT har anpassats för Mercedez-Benz TrailerAxleSystems specifika behov. Mercedez-Benz TrailerAxleSystems kommer kalla bromsen DCA L7.

Skivbromsen ModulT är den viktmässigt lättaste samt enklaste att underhålla på marknaden, vilket resulterar i korta driftstopp för kunden. Den är baserad på andra generationen av Haldex framgångsrika skivbroms vilken först introducerades på marknaden år 2011 och produktion har sedan dess mer än fördubblats varje år.

Bo Annvik, VD och Koncernchef för Haldex: ”Vi har framgångsrikt byggt vidare på vår världsledande position för trumbromsar och har tagit en väsentlig marknadsandel på skrivbromsar för släpvagnar i Europa. Avtalet med Daimler är ett av flera tecknade avtal för skrivbromsar som tillsammans är värda 650 MSEK fram till år 2017, i enlighet med det vi tidigare kommunicerade i vår delårsrapport.

I Europa är skivbromsar installerade på ca 75% av alla nya kommersiella tunga fordon, jämfört med 3% i Nordamerika, där trumbromsar är vanligast. Den potentiella tillväxten för skivbromsar på lång sikt är mycket stor och vi kommer fortsätta investera för att förstärka vår marknadsposition på global basis.”

Norbert Rehbein, General Manager på MB-TAS: ”Mercedez-Benz TrailerAxleSystems har tillverkat släpvagnsaxlar med skivbromsar i mer än 15 år. Samarbetet kring utvecklingen av DCA L7 kombinerar den innovativa och kommersiella kunskapen hos Haldex med den långa erfarenheten hos Mercedez-Benz TrailerAxleSystems av skivbromsar.”

Om ModulT

ModulT är lämplig för lastbilar, bussar och släpvagnar. Det är den lättaste skivbromsen på marknaden med design, patent, kvalitet och pålitlig statistik i världsklass. Med design för att möta marknadens krav erbjuder den en attraktiv möjlighet att öka kundernas tillförlitlighet kombinerat med kostnadseffektivitet.

ModulT erbjuder korta driftstopp p.g.a dess förenklade underhåll. Inga verktyg behövs för att byta bromsbelägg och det är inte mer än två bultar i hela bromsen. De rostfria glidstiften behöver ingen smörjning.

Den inkapslade och integrerade designen skyddar mot eventuell inträngning av smuts och ökar därmed livslängden

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och Koncernchef, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 september 2014 kl. 14:00.

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2013 en omsättning på ca 3,9 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 200 personer.

Related Documents