We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
mars 31, 2014 | Annual Report
Haldex årsredovisning 2013

Haldex årsredovisning för 2013 finns nu tillgänglig på svenska och engelska. En digital version kan laddas ner på www.haldex.com/finansiellarapporter. Beställ ett tryckt exemplar genom att ringa växeln på tfn 0418-47 60 00 eller skicka epost till info@haldex.com">info@haldex.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 070-355 47 04

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2014 kl. 14:00.

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2013 en omsättning på ca 3,9 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 135 personer.