We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 2, 2014 | Press release
Haldex uppdaterar sin strategiska inriktning samt finansiella mål
Haldex kommunicerar en uppdaterad strategi och finansiella mål i samband med dagens kapitalmarknadsdag.

Bo Annvik, VD och Koncernchef för Haldex: ”Under de senaste två åren har vi arbetat med att skapa en stabil plattform där förbättrad operativ effektivitet samt förbättrade vinstmarginaler har varit vårt huvudsakliga fokus. Vi är nu redo att gå in i nästa fas med sikte inställt på lönsam tillväxt. Med ett ytterst fokuserat företag är ambitionen att växa snabbare än marknaden samtidigt som vi förbättrar våra marginaler. Vi bygger en hållbar verksamhet som är bra för aktieägare, kunder och medarbetare.”

Strategi
Strategin kommer fokuseras ytterligare. Haldex ska erbjuda sina OEM-kunder ett fokuserat produktsortiment i världsklass. Produkterna ska har marknadsledande potential med egenskaper som utmärker sig i konkurrensen. OEM-försäljningen kommer fortsätta fungera som en ”volymmotor” med en växande bas av installerade Haldexprodukter på lastbilar, bussar och släpvagnar, vilket även bygger en stor potential för eftermarknadsförsäljning av service- samt reservdelar.

På eftermarknaden ska produkterbjudandet, servicenivån, prissättningen och distributionskanalerna anpassas över fordonets livscykel, med ambitionen att ge support under fordonets huvudsakliga livslängd.

Produkterna inom Foundation Brake kommer fortsätta att verka som bas kompletterat med utvalda produktinvesteringar inom Air Controls.

Foundation brakes

 • Bibehålla den ledande marknadspositionen för bromshävarmar

 • Utöka den ledande positionen på bromscylindrar

 • Växa skivbromsar till att bli marknadsledande

Air Controls

 • Bibehålla nuvarande produktutbud med utvalda produktrationaliseringar

 • Ny produktutveckling där relevant marknadsposition är möjlig att uppnå

Haldex ska dessutom använda sin storlek till sin fördel och utmärka sig inom områden som kundfokus och operativ effektivitet.

Mål
Under de senaste kvartalen har Haldex nått tre finansiella mål av fyra. Rörelsemarginalen har överträffat målet om 7%, nettoskuldsättningsgraden har legat under 1 och mer än en tredjedel av vinsten har betalts ut som utdelning. Tillväxtmålet på 7% är däremot inte nått och Haldex har växt i takt med marknaden.

Målen är uppdaterade och har även utökats med icke finansiella mål:

Finansiella mål

 • Organiskt växa snabbare än marknaden (viktad volym per segment)

 • Uthålligt nå en rörelsemarginal på 10% eller mer

 • Nettoskuldsättningsgrad på mindre än 1

 • 1/3 av den årliga nettovinsten över en konjunkturscykel i utdelning

Mål för människor och miljö

 • Säkerhet – nollvision

 • Etik – nollvision

 • Miljö – global kartläggning pågår för att definiera målen


Kapitalmarknadsdag
Haldex arrangerar idag en kapitalmarknadsdag med fabriksvisning i Landskrona samt efterföljande presentationer i Malmö.

Presentationerna inklusive en videoinspelning kommer publiceras på Haldex hemsida under dagen. www.haldex.com/presentations. Presentationerna hålls på engelska.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och Koncernchef, 0418-476000
Andreas Ekberg, CFO, andreas.ekberg@haldex.com eller 0418-476150
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 oktober 2014 kl. 7:30.

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2013 en omsättning på ca 3,9 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 200 personer.

Related Documents