We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 17, 2014 | Press release
Valberedning inför Haldex årsstämma 2015

I samråd med de största ägarna har en valberedning inför årsstämman 2015 bildats. Valberedningen utgörs av Göran Carlson (genom bolag), Frank Larsson (Handelsbanken Fonder), Anders Algotsson (AFA Försäkring) samt Erik Törnberg (Creades). Valberedningen har utsett Göran Carlson till sin ordförande. Tillsammans representerar dessa 16 % av rösterna i Haldex AB per den 30 september 2014.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2016.
 

Synpunkter och förslag till valberedningen kan lämnas till dess medlemmar:

Göran Carlson, representerar eget innehav, 070-758 79 97, goran@carlsonadvisor.se">goran@carlsonadvisor.se
Frank Larsson, representerar Handelsbanken Fonder,  070-666 26 65,
frla01@handelsbanken.se">frla01@handelsbanken.se
Anders Algotsson, representerar AFA Försäkring, 070-892 85 50,
anders.algotsson@afaforsakring.se">anders.algotsson@afaforsakring.se
Erik Törnberg, representerar Creades, 070-462 45 01,
erik.tornberg@creades.se">erik.tornberg@creades.se

Haldex årsstämma för 2015 kommer äga rum den 28 april 2015 på Haldex i Landskrona.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2014 kl. 14:30.

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2013 en omsättning på ca 3,9 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 200 personer.

Related Documents