We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 8, 2015 | Press release
Haldex CFO har meddelat sin uppsägning

Haldex CFO, Andreas Ekberg, har meddelat sin uppsägning p.g.a. en ny karriärmöjlighet utanför Haldex. För att hjälpa till med övergången kommer Andreas Ekberg att fortsätta i sin roll fram till september 2015. Haldex kommer omgående påbörja en rekrytering av en ny CFO.

 

”På hela företagets och styrelsens vägnar vill vi tacka Andreas Ekberg för hans värdefulla bidrag. Med 17 år i företaget har han varit en viktig spelare i Haldex förändring på vår väg mot lönsam tillväxt. Vi önskar honom lycka till i framtiden.”, säger Bo Annvik, VD och Koncernchef för Haldex.

 

För ytterligare information, besök www.haldex.com eller kontakta:

Bo Annvik, VD och Koncernchef, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2015 kl. 07:30.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2235 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4 miljarder SEK

Related Documents