We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 5, 2015 | Press release
Haldex utökar fältinspektion
Under november inledde Haldex en fältinspektion av en variant av bolagets bromscylindrar på den Nordamerikanska marknaden. Baserat på en omfattande analys från fältinspektionen har ytterligare en felkälla, som kan uppstå under vissa speciella omständigheter, kunnat identifieras och Haldex har därmed beslutat att utöka inspektionen till att erbjuda utbyte av produkten.

I samband med delårsrapporten för tredje kvartalet kommunicerade Haldex en produktrelaterad risk som resulterade i en fältinspektion. Ett membran i en bromscylinder kunde komma ur position under produktionsprocessen vilket resulterade i att bromscylindern utlöste parkeringsbromsen. Vidare analys visar att samma fel kan uppstå på släpvagnar, vid vissa speciella tillfällen, om fordonets pneumatiska system fungerar bristfälligt. Det specifika beteendet i det pneumatiska systemet påverkar i sin tur Haldex bromscylindrar som inte hanterar denna avvikelse på ett helt tillförlitligt sätt. Haldex kommer därför att erbjuda berörda kunder att byta ut denna mot en alternativ produkt.

Bo Annvik, VD och koncernchef: ”Vi arbetar oerhört engagerat med att ständigt förbättra vår verksamhet. Trots det har vi nu ett ärende som kräver en omfattande insats i form av en fältinspektion och utbyte av produkter. Felutfallet är oerhört lågt men vi tar självklart ansvar för våra produkter och vill vara en bra och långsiktig partner till våra kunder.”

Antalet fordon som omfattas av utbytesprogrammet är ca 20.000 på den nordamerikanska marknaden. Felutfallet bedöms vara 0,03 procent totalt för både fältinspektion och utbytesprogram. Kostnaden uppskattas till 65 MSEK. Denna summa ersätter den tidigare bedömningen på 35 MSEK som kommunicerades i delårsrapporten för tredje kvartalet. Hela summan kommer belasta resultatet under fjärde kvartalet som en engångspost.

Haldex har skickat in en uppdaterad rapport till National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) med information enligt innehållet i detta pressmeddelande och väntar på deras beslut och vidare utredning.

För ytterligare information, besök www.haldex.com eller kontakta:

Bo Annvik, VD och Koncernchef, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2015 kl. 8:30.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2135 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4 miljarder SEK

Related Documents