We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 16, 2015 | Press release
Valberedning inför Haldex årsstämma 2016

I samråd med de största ägarna har en valberedning inför årsstämman 2016 bildats. Valberedningen utgörs av Göran Carlson (genom bolag), Elisabet Jamal Bergström (Handelsbanken Fonder), Anders Algotsson (AFA Försäkring) samt Nils Bolmstrand (Nordea Fonder). Valberedningen har utsett Göran Carlson till sin ordförande. Tillsammans representerar dessa 17,4 % av rösterna i Haldex AB per den 30 september 2015.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2017.

Synpunkter och förslag till valberedningen kan lämnas till dess medlemmar:

Göran Carlson, representerar eget innehav, 070-758 79 97, goran@carlsonadvisor.se">goran@carlsonadvisor.se
Elisabet Jamal Bergström
, representerar Handelsbanken Fonder,  070-7325753, elja04@handelsbanken.se">elja04@handelsbanken.se
Anders Algotsson, representerar AFA Försäkring, 070-892 85 50,
anders.algotsson@afaforsakring.se">anders.algotsson@afaforsakring.se
Nils Bolmstrand, representerar Nordea Fonder, 073-357 75 25,
nils.bolmstrand@nordea.se">nils.bolmstrand@nordea.se

Haldex årsstämma för 2016 kommer äga rum den 3 maj 2016 på Haldex i Landskrona.

 

För ytterligare information, besök www.haldex.com eller kontakta:

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 oktober 2015 kl. 7:30.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2200 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4 miljarder SEK

Related Documents