We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
december 14, 2016 | Press release
Haldex får begäran om ytterligare information relaterad till amerikansk konkurrensrättslig prövningen av Knorr-Bremses offentliga uppköpserbjudande
Haldex offentliggör idag att Haldex erhållit en begäran om ytterligare information (en fördjupad undersökning) från det amerikanska justitiedepartementets konkurrensrättsavdelning, hänförlig till justitiedepartementets konkurrensrättsliga prövning av Knorr-Bremses offentliga uppköpserbjudande. Haldex har uppfattat att även Knorr-Bremse har erhållit en sådan begäran. Det amerikanska justitiedepartementet har utfärdat dessa begäranden i enlighet med Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act från 1976 (”HSR”).

Enligt HRS kan Knorr-Bremse inte förvärva kontroll över Haldex fram till antingen utgången eller avslutandet av en obligatorisk lagstadgad väntetid. En begäran om fördjupad undersökning utsträcker den obligatoriska lagstadgade väntetiden fram till 10 dagar efter det att Knorr-Bremse huvudsakligen tillmötesgått begäran (om inte dessförinnan avslutad av justitiedepartementet).

Haldex kommer fortsätta att samråda med Knorr-Bremse och samarbeta med det amerikanska justitiedepartementet under granskningsprocessen.

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com/sv eller kontakta:

Magnus Johansson, styrelsemedlem och tillförordnad ordförande
Tfn: 0706-671812

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications
Tfn: 0418-476157
E-post: catharina.paulcen@haldex.com

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 14 december 2016, kl 21.45.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2140 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,8 miljarder SEK.

Related Documents